ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈΣ ΕΟΡΤΈΣ.. Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΉΣ ΠΛΑΤΥΤΥΕΡΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΏΝ…ΕΊΘΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΥΛΟΓΕΊ Κ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ…Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ Κ ΕΛΠΊΔΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΊΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΎΣΚΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΚΑΙΡΟΥΣ.