Βούντενη ή αλλιώς Σκιόεσσα. Ο ορεινός οικισμός του Δήμου Πατρέων που για τους περισσότερους είναι άγνωστος. Τι είναι λοιπόν η Βούντενη;

Η Βούντενη είναι ένας μυκηναϊκός οικισμός και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της περιφέρειας του Μυκηναϊκού κόσμου, με χρήση που διήρκησε σχεδόν 500 χρόνια (1450 – 1000 π.Χ.). Ο οικισμός στη θέση Μπόρτζι αποτελούσε τον κεντρικό πυρήνα και σε περίπτωση κινδύνου «καταφύγιο» μιας σειράς μικρότερων συνοικισμών που ήταν ανεπτυγμένοι στα πεδινά τμήματα της ευρύτερης περιοχής. Νοτιοανατολικά του οικισμού αυτού υπάρχει το νεκροταφείο, το οποίο είναι διαμορφωμένο σε επάλληλα άνδηρα στις θέσεις Αμυγδαλιά και Αγραπιδιά. Δεν υπήρχαν γραπτές μαρτυρίες για την τοποθεσία. Ο εντοπισμός της έγινε από αρχαιολόγους το 1923.

Καραίσκος Τάσος

Τι θα δεις λοιπόν, αν επισκεφτείς την Βούντενη;

Καραίσκος Τάσος

Θα δεις το πλάτωμα Μπόρτζι, εκεί όπου αναπτύχθηκε ο οικισμός, και θα θαυμάσεις την υπέροχη θέα που σου προσφέρει. Θα δεις το νεκροταφείο με έναν τεράστιο αριθμό τάφων και θα έχεις την δυνατότητα να επισκεφτείς κάποιους από αυτούς. Θα τρυπώσεις μέσα σε χώρους σκοτεινούς και παγωμένους. Μυστηριακούς. Εκεί όπου κάποιοι, πολλά χρόνια πριν από εσένα, τοποθέτησαν τους νεκρούς τους και τους προσέφεραν δώρα, αναγκαία, όπως πίστευαν, στο μεταθανάτιο ταξίδι τους. Θα περπατήσεις σε  ένα μέρος όπου «κατοικεί» η ζωή και ο θάνατος, το φως και το σκοτάδι.


Θα κάνεις ένα μεγάλο κύκλο… από την ζωή στο θάνατο και πάλι πίσω, στην ζωή.


Παπαδημητρίου Θεώνη, Ξεναγός

Επικοινωνία με την Ξεναγό:

https://www.facebook.com/TheoniPapadimitriouTourGuide/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010067625491