Για 6 μήνες θα επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Στόχος η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Η επιδότηση αφορά νέους μισθωτούς υπαλλήλους ανεξαρτήτως μισθού και ειδικότητας  Το πρόγραμμα θα έχει ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. Έξτρα κίνητρα θα υπάρχουν στο πρόγραμμα για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς η πρόσληψή τους θα επιδοτείται με επιπλέον 200 ευρώ μηνιαίως.


 

Thanks to Alex Kotliarskyi for sharing their work on Unsplash.