Ενεργοποιήθηκε με  επιτυχία για πρώτη φορά το πρότζεκτ ενός  “Τεχνητού Ήλιου”, μία πειραματική συσκευή πυρηνικής σύντηξης, σηματοδοτώντας ένα τεράστιο βήμα στην πυρηνική έρευνα της χώρας.

Ο αντιδραστήρας HL-2M Tokamak είναι ο πιο ανεπτυγμένος και  μεγάλος αντιδραστήρας πυρηνικής σύντηξης και οι επιστήμονες ελπίζουν πως θα ξεκλειδώσει τα μυστικά για μία πανίσχυρη και καθαρή πηγή ενέργειας στο μέλλον.

Η πυρηνική σύντηξη θεωρείται το αύριο  της ενέργειας. Είναι η διεργασία που συμβαίνει στον Ήλιο μας. Η σύντηξη ατομικών σωματιδίων – το αντίθετο της πυρηνικής σχάσης που συναντάμε σε πυρηνικά εργοστάσια και πυρηνικά όπλα – παράγει τεράστια ποσά ενέργειας, έχει πολύ μικρότερο βαθμό επικινδυνότητας στην περίπτωση κάποιου ατυχήματος και είναι πιο καθαρή ενέργεια αφού δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου.

Ο “Τεχνητός Ήλιος” θα παρέχει σημαντική τεχνογνωσία στους Κινέζους, οι οποίοι συμμετέχουν στο International Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER), το οποίο έχει κοστίσει $22.5 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάζεται στην Γαλλία και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.