Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου.

1755 Γεννήθηκε η βασίλισσα της Γαλλίας και σύζυγος του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄, Μαρία Αντουανέτα 1789 Κατά τη διάρκεια