Επιμέλεια τέκνου: Τι αλλαζει με το νέο άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα!

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) ο Νόμος 4714/2020 για τις Φορολογικές παρεμβάσεις