”Νοηματική Γλώσσα”, γράφει η Βίβιαν Μιλίνη.

Στην ανθρωπότητα υπάρχουν σήμερα πολλές χιλιάδες γλώσσες και διάλεκτοι με τις οποίες οι άνθρωποι