Βούντενη, περίπατος μεταξύ ζωής και θανάτου!

Βούντενη ή αλλιώς Σκιόεσσα. Ο ορεινός οικισμός του Δήμου Πατρέων που για τους περισσότερους είναι άγνωστος.