Μετά τη Μήδεια: «Βροχή» μηνύσεων κατά ΔΕΔΔΗΕ και δήμων

Στρέφονται κατά του προέδρου, αλλά και κατά παντός υπευθύνου για τα αδικήματα, μεταξύ άλλων, της φθοράς ξένης