Μαρία Βέρρου – “Σκάμματα του χρόνου” Σκάβοντας το χρόνο

Στο βιβλίο της Μαρίας Βέρρου «Σκάμματα του χρόνου», η αφηγήτρια ανοίγει το πατάρι στο πατρικό της σπίτι και