Η Βουλευτής με το ΜΕΡΑ25, Μαρία Απατζίδη, μιλά στο Dum και τους Νικολοπούλου-Μαρκόπουλου.

Σήμερα μαζί μας στην νέα μας στήλη, THE REMARKABLES, η νεαρά κυρία, νέα πολιτικός, βουλεύτρια στην Ανατολική Αττική,