Αντιμέτωπος 6 ώρες με ένα Πούμα! (Video)

https://youtu.be/9Pg2CDCm34w "Κατά τη διάρκεια ενός πρωινού τρεξίματος στο μονοπάτι, βλέπω απο μακριά κάτι που μου