Η ΘΡΑΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Κωνσταντίνος Ζιάζιας, Επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η ΘΡΑΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΠΡΟΘΥΜΟΥΣ» ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ