Σε αναγκαστική κρατικοποίηση οδηγείται η Τρ. Πειραιώς

Το δρόμο της κρατικοποίησης παίρνει αναγκαστικά η Τράπεζα Πειραιώς, με το Δημόσιο να αποκτά μετοχές σε τιμή