Η Φιλανδία ανοίγει το δρόμο για την 6ωρη εργασία!

Η βόρεια χώρα εξετάζει και πάλι μια ριζική μείωση των ωρών εργασίας, με αφορμή τη μεγάλη αλλαγή που έφερε ο