Μικρό αλλά όχι αθώο…

Σε αντίθεση με όλα τα πλάσματα του ζωικού βασιλείου τα οποία έχουν διεκπεραιωτικά τον ρόλο τους επάνω σε