Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Δικαιούχοι και Αιτήσεις

Οι αιτήσεις του  Κοινωνικού Τιμολόγιου της  ΔΕΗ  και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών θα γίνουν βάσει της