Σαν σήμερα 15 Αυγούστου – Η Κοίμηση της Θεοτόκου

1096: Ξεκινά η Α' Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων. 1519: Ιδρύεται η πόλη του Παναμά. 1534: