Δωρεάν σπίτια παραχωρεί ο ΟΑΕΔ σε ευάλωτες οικογένειες

Αγγελική Μαρίνου Πρόκειται για κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, σε οικισμούς του