Υποβρύχιο καλώδιο θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη

Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια κατασκεύασε το μεγαλύτερο διεθνώς καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. θα έχει