100.000 θέσεις εργασίας! Ποιοί είναι οι δικαιούχοι!

Για 6 μήνες θα επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη στο πλαίσιο του νέου