Στο βιβλίο του «Τα χέρια της μητέρας», ο Μάσσιμο Ρεκαλκάτι περιγράφει δυο από τις όψεις που μπορεί να έχει η μητρική φιγούρα, οι οποίες αποκαλύπτουν ταυτόχρονα δυο διαφορετικούς τρόπους θέασης, πρόσληψης και επομένως ερμηνείας του κόσμου (τους). Κυρίως δε, αποκαλύπτουν δυο διαφορετικές Επιθυμίες, οι οποίες κινητοποιούνται από διαφορετικές Φαντασιώσεις και…..

 


 

Η συνέχεια στο “Διπλανό Τραπέζι”

https://thenexttable.gr/article.php?id=63&lng=173