Την εθελοντική δράση καθαρισμού του βυθού στα Θηρά έκανε  η HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

Πολύ  καλές και θετικές είναι αυτές οι πρωτοβουλίες και δράσεις.

Αλλά  προβληματισμό δημιουργούν τα «ευρήματά»  για τον τρόπο που κάποιοι αντιμετωπίζουμε το θαλάσσιο περιβάλλον.