Την ενίσχυση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων στη μετά πανδημία εποχή επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στην έκθεση «Going For Growth 2021» για την Ελλάδα. Οπως τονίζει στο ειδικό κεφάλαιο για τη χώρα μας, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η χαμηλή ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου και η αργή απόδοση δικαιοσύνης παραμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με τα σημαντικά κενά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται κρίσιμες για την ανάκαμψη, πόσο μάλλον όταν αυτές δεν έχουν συνέλθει ακόμα από τα χαμηλά της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η COVID-19 επιβράδυνε την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, που καταγραφόταν σε πεδία όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών μέσω της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και η αναμόρφωση του πλαισίου των συμβάσεων του Δημοσίου. Παρατηρεί, ταυτόχρονα, ότι η πανδημία ήταν αυτή που προέτρεψε την Ελλάδα να ενισχύσει τις δυνατότητες του συστήματος υγείας, στο οποίο ελάχιστες επενδύσεις είχαν γίνει την προηγούμενη δεκαετία.

Στις συστάσεις που απευθύνει στις ελληνικές Αρχές ο ΟΟΣΑ, περιλαμβάνονται:

 • Η επιτάχυνση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας.
 • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης με κατάρτιση των λειτουργών και χρήση δεικτών απόδοσης.
 • Η καλύτερη επικοινωνία των πλεονεκτημάτων που έχουν οι εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.
 • Η επείγουσα εφαρμογή στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών.
 • Η εφαρμογή του Πτωχευτικού και η εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων πιστωτών – οφειλετών και της επιτάχυνσης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Η επιτάχυνση των δημόσιων επενδύσεων, ειδικά στις δημόσιες μεταφορές, στην καινοτομία, στη διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Η πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων στον ΟΑΕΔ για τη βελτίωση των συστημάτων αναζήτησης εργασίας και κατάρτισης.
 • Η ανάπτυξη συστήματος voucher που θα επιτρέπει σε όσους αναζητούν εργασία να επιλέγουν ενδιάμεσο για ενεργές πολιτικές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών αντίστοιχων οργανισμών.
 • Η σταδιακή μετατροπή των σημερινών συμβάσεων μονιμότητας των εκπαιδευτικών, σε μακροχρόνιες συμβάσεις που θα ενισχύσουν και θα επιβραβεύσουν την αποδοτικότητά τους.
 • Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η αύξηση των ποσών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η εισαγωγή ειδικών επιδομάτων για τους χαμηλόμισθους.
 • Η διασφάλιση του ότι οι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και αποδέχονται θέσεις εργασίας.
 • Η ενίσχυση πολιτικών υποστήριξης οικογενειών, με προτεραιότητα στην ποιότητα φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένους.