ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
31 Αυγούστου 2020
Σκοπός των παρακάτω οδηγιών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του άλλου
προσωπικού των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας (και μέσω αυτών και των
μαθητών) σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο του
2020, τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις
απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη
COVID-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων. Οι οδηγίες
αφορούν επίσης τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Τυπικής Ανάπτυξης (ΚΔΑΠ).
Η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας –που
αναμένεται ότι θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες– είναι εξαιρετικά
σημαντική. Η παρουσία των παιδιών στο σχολείο, ιδιαίτερα αυτών που είναι μικρής
ηλικίας, είναι απαραίτητη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την αποκλειστική εξ
αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία. Η παρουσία στο σχολείο είναι σημαντική για
την εκπαιδευτική διαδικασία, την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους
διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν
μεγάλη σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και
των εφήβων, τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η πλήρης λειτουργία του σχολείου
είναι σημαντική και για τους εργαζόμενους γονείς που έτσι έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται με πλήρη λειτουργία των σχολείων. Ωστόσο,
άλλες μορφές λειτουργίας (π.χ. εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία σε
συνδυασμό με εναλλάξ παρουσία στο σχολείο μέρους των μαθητών) μπορεί να
απαιτηθούν εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβληθούν –είτε στο σύνολο της
χώρας είτε σε επιμέρους πιο επιβαρυμένες περιοχές– και θα πρέπει να υπάρχει
ετοιμότητα για αυτό.
Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί
κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων. Εξαιρετικά σημαντικό
είναι επίσης, στη περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα σε μια σχολική μονάδα, να
περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειώσει τον αριθμό δευτερογενών κρουσμάτων
ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2
Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή
πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο:
• προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητώνεκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του
σχολείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται
σε επαφή μεταξύ τους
• συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό
ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών)
• σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής
χειρουργικής) τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, με μέριμνα για
τη σχετική εκπαίδευση· στο σχολείο συνιστάται η ευρεία χρήση υφασμάτινης
μάσκας (με ελάχιστες εξαιρέσεις – βλ. Παράρτημα ΙΙ), αλλά μπορεί να
χρησιμοποιείται και απλή χειρουργική μάσκα
• καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή
απολυμαντικού σε επιφάνειες
• αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο άλλων
ατόμων όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο
• αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα
συμβατά με COVID-19, προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν
σε ευάλωτες ομάδες.
Τα μέτρα αυτά επεξηγούνται αναλυτικά παρακάτω.
Είναι σημαντικό να ορίζονται και να συμφωνούνται σε τοπικό επίπεδο οι ακριβείς
τρόποι εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία, με
πρωτοβουλία και επινοητικότητα τόσο σε σχέση με την όλη οργάνωση της σχολικής
ζωής όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση χώρων και άλλων πόρων που ενδεχομένως
διατίθενται στην κάθε σχολική και ευρύτερη κοινότητα.
Πληροφορίες για τη λοίμωξη COVID-19 στα παιδιά και το ρόλο των σχολικών
μονάδων στη μετάδοση του ιού
Η λοίμωξη COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) οφείλεται στον ιό SARS-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ο οποίος μεταδίδεται από
άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων που αποβάλλονται μέσω
της ομιλίας και ιδιαίτερα μέσω βήχα ή πταρμού, ή με άμεση ή έμμεση επαφή με
εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών όταν
αυτά έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια, ή με επιμολυσμένες
επιφάνειες). Ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου, δηλαδή το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της εκδήλωσης των συμπτωμάτων, είναι 5-6
ημέρες, ενώ κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες.
Λιγότερο από 5% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά
παιδιά, ενώ διεθνώς το ποσοστό των προσβεβλημένων παιδιών κυμαίνεται από 1-
7%, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η λοίμωξη
COVID-19 στα παιδιά συνήθως εκδηλώνεται με ηπιότερα συμπτώματα ή είναι
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3
ασυμπτωματική και εμφανίζει σημαντικά μικρότερη θνητότητα. Ειδικότερα, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η θνητότητα σε ηλικίες κάτω των 19 ετών υπολογίζεται σε
ποσοστό 0,03%.
Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και
βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
• Δυσκολία στην αναπνοή
• Μυαλγίες
• Ρίγος
• Πονοκέφαλος
• Δυσκαταποσία
• Ρινική καταρροή/συμφόρηση
• Ναυτία / έμετος
• Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ECDC) το ποσοστό των νοσηλευόμενων παιδιών είναι υψηλότερο στην
ηλικιακή ομάδα 0-4 ετών (10%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά ηλικίας 5-
11 ετών και 12-18 ετών, έχει βρεθεί 3% και 4% αντίστοιχα. Τα νεογνά και τα βρέφη
αποτελούν την πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα μεταξύ των παιδιών για την εμφάνιση
σοβαρής λοίμωξης. Η συνύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων σε παιδιά και εφήβους,
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση σοβαρής νόσου και ανάγκης
νοσηλείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Σε κάποιες χώρους έχουν αναφερθεί
μεμονωμένα περιστατικά παιδιών με πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο, που
εκδηλώνεται έπειτα από έκθεση στον ιό SARS-CoV-2 και αποτελεί συστηματική
εκδήλωση της νόσου με επίμονο πυρετό και δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων.
Σπάνιες επίσης επιπλοκές της νόσου στα παιδιά, είναι η μυοκαρδίτιδα και η νεφρική
δυσλειτουργία.
Αποτελέσματα μελετών καταδεικνύουν ότι τα παιδιά δεν αποτελούν τη συνήθη πηγή
μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, σε αντίθεση με το ρόλο που διαδραματίζουν στη
διασπορά άλλων αναπνευστικών ιών όπως ο ιός της εποχικής γρίπης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα, η πλειονότητα των παιδιών με
λοίμωξη COVID-19, έχει καταγραφεί στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής μετάδοσης. Από
τα αποτελέσματα διερεύνησης περιστατικών που ανιχνεύθηκαν σε σχολικό
περιβάλλον, προκύπτει ότι η μετάδοση της νόσου μεταξύ των παιδιών και από παιδιά
σε ενήλικες είναι μάλλον ασυνήθης και συνεπώς, με την προϋπόθεση της
συστηματικής εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης, οι εκπαιδευτικές
μονάδες δεν αποτελούν περιβάλλον με αυξημένη δυναμική διασποράς του ιού σε
σχέση με ανάλογους χώρους κοινωνικής δραστηριότητας των παιδιών.
Από τα στοιχεία του ECDC προκύπτει ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολικών
μονάδων όταν δε συνδυάζεται με άλλα μέτρα, δεν φαίνεται να συμβάλλει
αποτελεσματικά στον περιορισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα και δεν
προσφέρει επιπλέον προστασία για την υγεία των παιδιών.
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4
Χρήση μάσκας
Η χρήση μάσκας προτείνεται από τον ΠΟΥ και τη UNICEF ως μέρος ενός συνόλου
μέτρων δημόσιας υγείας, όπως η τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, η υγιεινή των
χεριών, η αναπνευστική υγιεινή και ο επαρκής φυσικός αερισμός των κλειστών
χώρων, για την πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης συγκεκριμένων
αναπνευστικών ιών συμπεριλαμβανομένων των ιών SARS-CoV-2 και γρίπης.
Δεδομένου ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που παράγονται από άτομο που
έχει μολυνθεί είτε εμφανίζει συμπτώματα είτε όχι, η χρήση της μάσκας προστατεύει
το άτομο που τη φορά αλλά ακόμη περισσότερο τους άλλους. Η ευρεία χρήση της
μάσκας συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της μετάδοσης της λοίμωξης και κατά
συνέπεια στη διατήρηση της κοινωνικής δραστηριότητας και τη συνέχιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η σωστή χρήση μάσκας έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και μπορεί να
προστατεύσει αποτελεσματικά από τη μετάδοση της λοίμωξης. Για τους λόγους
αυτούς πολλοί διεθνείς οργανισμοί συστήνουν την καθολική χρήση μάσκας στην
κοινότητα αλλά και στο σχολείο. Με την καθολική χρήση της μάσκας στο σχολείο
προστατεύονται όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι ενήλικοι της οικογένειας και
ιδιαίτερα τα άτομα αυξημένου κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα με
υποκείμενα χρόνια νοσήματα.
Η αποτελεσματική εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών
βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών
και τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και
απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της συμμόρφωσης
σε αυτές. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε συνθήκες ηρεμίας των
παιδιών στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά διαστήματα να δίνουν τη
δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» ώστε να επέρχεται αποφόρτιση των
παιδιών και να ενισχύεται η σωστή χρήση της μάσκας.
Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή χρήση μάσκας από τα παιδιά
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.