Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια επειδή έχει  διαγνωσθεί με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.

Για όσους μπορούν να ανταποκριθούν.

Όνομα Πατίρης Κωνσταντίνος 15 ετών στο ογκολογικό παίδων – Ελπίδα.

Ευχαριστούμε