Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύψει το τμήμα που αναλογεί στο διάστημα της αναστολής σύμβασης.  

Αντίθετα, ο εργοδότης θα καλύψει μόνο εκείνο το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στους μήνες όπου ο εργαζόμενος δούλευε με πλήρες ωράριο και μισθό, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Thanks to Josh Appel for sharing their work on Unsplash.