Λύση σε προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα συμπολιτών μας ΑμεΑ επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το υπουργείο χορηγεί κάρτες στάθμευσης και στις/στους συζύγους των δικαιούχων ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.


 

Thanks to Raban Haaijk for sharing their work on Unsplash