Τις  ισραηλινές υπερηχητικές ρουκέτες Rampage θα αγοράσει η  Ελλάδα.  Οι αξιωματούχοι που σχεδιάζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις αγορές οπλικών συστημάτων  τις θεωρούν το νούμερο ένα αντίδοτο απέναντι στους s-400

 

 


 

Thanks to Simon Fitall for sharing their work on Unsplash.