Πρόκειται για μία μέρα που άρχισε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε όλη την Ευρώπη, με απόφαση που πάρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000. Στον εορτασμό συμμετέχουν 1500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά.

Έτσι, κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου, πολλές αρχές στις πόλεις αυτές, κλείνουν το κέντρο τους προκειμένου ο κόσμος να χρησιμοποιήσει στις μετακινήσεις του, μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, αλλά και τα πόδια τους και να αφήσουν τα αμάξια σπίτι.