Αντόνιο Γκουτέρες: Η διαφθορά απομακρύνει τις ξένες επενδύσεις και τα κράτη  από τους φυσικούς τους πόρους.

Μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ: Η διαφθορά είναι παρούσα σε όλες τις χώρες, πλούσιες και φτωχές, Βόρειες και Νότιες.  Είναι μια επίθεση στις αξίες των Ηνωμένων Εθνών. Κλέβεια πό τις κοινωνίες σχολεία, νοσοκομεία και άλλες ζωτικές υπηρεσίες, απομακρύνει τις ξένες επενδύσεις και τα κράτη  από τους φυσικούς τους πόρους.

Υπονομεύει το κράτος δικαίου και υποκινεί εγκλήματα όπως η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων.

Η φοροδιαφυγή, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες παράνομες ροές αποσπούν πόρους που χρειάζονται για την αειφόρο ανάπτυξη.

Το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ εκτιμά ότι το κόστος της διαφθοράς είναι τουλάχιστον 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια – ή το 5% του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

Και σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι επιχειρήσεις και τα άτομα πληρώνουν περισσότερα από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια δωροδοκίας κάθε χρόνο.

Η διαφθορά προκαλεί περισσότερη διαφθορά και ενθαρρύνει μια διαβρωτική κουλτούρα ατιμωρησίας.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς είναι ένα από τα κύρια εργαλεία μας για την προώθηση του αγώνα.

Ο Στόχος 16 για την αειφόρο ανάπτυξη, και οι σκοποί που εξυπηρετεί, προσφέρουν επίσης ένα πρότυπο δράσης.

Μέσω του Μηχανισμού Αξιολόγησης από Ομότιμους της Συνέλευσης, μπορούμε να συνεργαστούμε για να οικοδομήσουμε ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης και λογοδοσίας. Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους πολίτες, να προωθήσουμε τη διαφάνεια και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία για την ανάκτηση κλοπών.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν φτάσει στα ψηφοδέλτια φέτος με τη διαφθορά ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές τους. Στη Διεθνή Ημέρα κατά της Διαφθοράς, ας πάρουμε θέση για ακεραιότητα.

Πηγή: unric.org