Μεγάλος αριθμός γονέων σπεύδει σε γιατρούς, προκειμένου να προμηθευτεί πιστοποιητικό για απαλλαγή των παιδιών τους από τη χρήση μάσκας!

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ).

Με επείγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημερώνει τα μέλη του, σχετικά με το θέμα της έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών για τη χρήση της μάσκας.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι πολίτες προστρέχουν σε ιατρούς προκειμένου να λάβουν γνωματεύσεις – πιστοποιητικά με σκοπό την απαλλαγή τους από τη χρήση μάσκας: ένα μέτρο υψίστης σημασίας για τη δημόσια Υγεία.

“Τα νοσήματα βάσει των οποίων ένας ασθενής δικαιούται για αμιγώς επιτακτικούς ιατρικούς λόγους να απαλλαχθεί από τη χρήση μάσκας, είναι συγκεκριμένα (υπάρχουν αναρτημένες σχετικές οδηγίες στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά στα παιδιά)”, επισημαίνει το προεδρείο του Συλλόγου και τονίζει:

“Είμαστε βέβαιοι ότι ως ιατρικό σώμα θα επιδείξετε τη δέουσα προσοχή, σύνεση, αλλά και φειδώ, τιμώντας το ιατρικό λειτούργημα.

Οφείλετε να χορηγήσετε τέτοια βεβαίωση, μόνον εφόσον η σχετική επιστημονική κρίση ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας σας, όπως ο νόμος/κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (αρθ. 5 του ν. 3418/2005) επιτάσσει, και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η κρίση αυτή στηρίζεται σε σαφή και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά/ιατρικά δεδομένα.