H νεαρά κα. Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, είναι Πανεπιστημιακός και Πολιτικό Στέλεχος, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Κυβέρνηση Κ. Κ. Μητσοτάκη. Μιλά στους Παπαδοπούλου Χρυσή-Ουρανία και τον Μαρκόπουλο Χ. Θωμά.

1. Σε τι σημείο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε από άποψη ετοιμότητας και μαχητικότητας, στον κλάδο σας, στα ιδρύματα και δομές που άπτονται στο αντικείμενο σας σε ό,τι αφορά το απαιτητικό φθινόπωρο που έρχεται και με δεδομένες τις νέες μεταλλάξεις του COVID19;


Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας σε όλες τις κοινωνικές δομές, ήταν από την αρχή μια βασική μας προτεραιότητα. Με συστηματική δουλειά, επισκέψεις, συζητήσεις και την προσοχή μας διαρκώς στραμμένη στον τρόπο λειτουργίας των δομών, έχουμε ήδη πετύχει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την περίοδο της πανδημίας, η οποία, ήταν και εξακολουθεί να είναι βασική μας πρόκληση. Από την αρχή, σχεδιάζουμε τις κινήσεις μας σχολαστικά και δρούμε σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιόδου και τις εισηγήσεις των ειδικών. Εφαρμόσαμε αυστηρά πρωτόκολλα, εμβολιασμούς κατά προτεραιότητα, περιοδικά τεστ COVID, τακτικούς ελέγχους και το πρόσφατο μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων στις δομές. Όλα έγιναν βάσει ευαλωτότητας και με στόχο την πρόληψη και την προστασία. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι κατά 1/3 με 500 προσλήψεις. Οι εμβολιασμοί για την προστασία όλων, αμέσως μετά την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αυξήθηκαν στο 96%. Σε κάθε βήμα, η ετοιμότητα μας έχει αποδειχθεί. Επομένως, αναλογιζόμενη την πορεία μας και το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα και μαχητικότητα για το φθινόπωρο και τις επόμενες ανάγκες της πανδημίας. Σας διαβεβαιώνω πως θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τους ανθρώπους μας στις δομές.

2. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι θεσμοθετείτε ένα καινούργιο πλαίσιο πρόληψης και προστασίας έναντι της κακοποίησης των ανηλίκων, σε δομές παιδικής προστασίας όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, τα Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και οι παιδικές κατασκηνώσεις. Πολύ σπουδαίο. Μιλήστε μας για αυτό, είναι κάτι που το περιμένει πολύς κόσμος, καθότι είναι μια κοινωνική απαίτηση.


Ήταν επιτέλους ώρα, να οργανώσουμε με διαφάνεια και να οχυρώσουμε με αποτελεσματικότητα τις δομές παιδικής προστασίας. Με το νέο Σχέδιο Νόμου για την «Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας», κάθε υποψήφιος εργαζόμενος, θα πρέπει να καταθέτει λευκό Ποινικό Μητρώο για την πρόσληψή του. Κανένας που έχει τελέσει εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατά της οικογένειας ή εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών, δε θα μπορεί να προσλαμβάνεται σε δομές παιδικής προστασίας. Δεν μένουμε όμως, μόνο στα μέτρα πρόληψης, αλλά προχωρούμε και σε ενεργή αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Συστήνουμε τον Υπεύθυνο Προστασίας, ως το αρμόδιο πρόσωπο για την ενημέρωση των αρχών για κάθε αναφορά περιστατικού κακοποίησης παιδιών. Με το Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών υπό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα έχουμε πλέον έναν συντονιστικό μηχανισμό καταγραφής των γνωστοποιήσεων αυτών των περιστατικών. Με το νομοσχέδιο, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για παιδική κακοποίηση. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, τα Κέντρα Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και οι παιδικές κατασκηνώσεις, είναι δομές ασφάλειας και φροντίδας.

3. Όπως φαίνεται από πληροφορίες ξεκινά και καθιερώνεται ο ”Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με Αναπηρία”. Πολύ σημαντικό ως κίνηση και πράξη. Τι θα συμπεριλαμβάνει η θεσμοθέτηση αυτή;

Το νέο Σχέδιο Νόμου, έχει συνολικά ως στόχο την ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και ποιοτική ζωή για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Ο Προσωπικός Βοηθός, απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρία και είναι το φυσικό πρόσωπο που τα υποστηρίζει, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών τους. Ο τύπος αναπηρίας και ο τόπος διαβίωσής τους, δεν παίζουν ρόλο. Ο Προσωπικός Βοηθός, είναι μια πρωτοβουλία χωρίς αστερίσκους. Εφαρμόζουμε μια ενεργητική κοινωνική πολιτική και δε μένουμε απλώς στα επιδόματα. Σαν Κράτος, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότιμη σε κάθε πτυχή της. Η αυτοδιάθεση των ατόμων με αναπηρία είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Εμείς, συστήνουμε τον Προσωπικό Βοηθό με το νέο Σχέδιο Νόμου, ως ένα μέσο αυτονομίας και ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία.

4. ”Πρόγραμμα Κυψέλη” αν διαβάσαμε σωστά, που ακόμη και ως όνομα ακούγεται και το νιώθουμε ότι θα είναι κάτι πολύ ανθρώπινο και με εξαιρετικά κοινωνικό πρόσημο. Τι εμπεριέχει η κίνηση αυτή;

Το πρόγραμμα «Κυψέλη» για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι ένας από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του νομοσχεδίου. Κύριο μέλημά μας εδώ, είναι να αλλάξουμε καθολικά την εικόνα των βρεφονηπιακών σταθμών. Αντιμετωπίσαμε ένα παράδοξο. Τόσα χρόνια, το Κράτος επικεντρωνόταν στη στελέχωση των σταθμών και τις κτιριολογικές υποδομές. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα «Κυψέλη», σχολαστικά και μεθοδευμένα, με στόχο να ανατρέψουμε αυτή τη νοοτροπία. Τώρα, βάζουμε στο επίκεντρο οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Μετατρέπουμε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όχημα μέγιστης ανάπτυξης της κοινωνίας, της οικογένειας και κυρίως όλων των παιδιών. Καθιερώνουμε ένα ενιαίο, καθημερινό πρόγραμμα για όλους τους σταθμούς, δημόσιους, ιδιωτικούς και δημοτικούς, με πλούσια ερεθίσματα και ποιοτική απασχόληση. Συστήνουμε την πρώιμη ανίχνευση τυχόν διαταραχών και δυσκολιών μέσω της τακτικής παρακολούθησης των παιδιών αλλά και ειδικών επιστημονικών τεστ. Σε όλα αυτά, θέλουμε βέβαια, οι γονείς να έχουν ενεργό ρόλο, να μην είναι απλοί παρατηρητές. Το πρόγραμμα «Κυψέλη» και η σωστή εφαρμογή του, έχει τεράστια σημασία για εμάς. Επιθυμούμε να προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των γονέων. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και έτσι, επενδύουμε στο μέλλον της χώρας.

5. Αναδοχή-Υιοθεσία-Αποϊδρυματοποίηση. Πάρα πολλά βρέφη και παιδάκια και χιλιάδες νέα ζευγάρια ή και μεγαλύτερα απελευθερώνονται από δεσμά ετών με τις κινήσεις που κάνετε εδώ και πολλούς μήνες. Τι προβλέπεται από το νέο Σχέδιο Νόμου για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών;

Η κατάσταση η οποία παραλάβαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, είναι απερίγραπτη. Όταν αναλάβαμε καθήκοντα, το Κράτος δεν γνώριζε τον αριθμό των παιδιών στα ορφανοτροφεία. Σήμερα, μετά από πολλή δουλειά, καταφέραμε να έχουμε ακριβή στοιχεία και να φτάσουμε σ’ ένα επίπεδο οργανωμένο και ψηφιακό. Με το Σχέδιο Νόμου, προσπαθούμε ακόμη περισσότερο να ενισχύσουμε τόσο το θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας, όσο και την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και την ένταξή τους στην κοινωνία. Σε σχέση με την αναδοχή, ενισχύσαμε ήδη, πριν δύο μήνες, οικονομικά όλες τις ανάδοχες οικογένειες με τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος και τώρα διευρύνουμε τα ηλικιακά όρια για όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι. Πλέον, άνθρωποι από 25 έως 75 ετών, θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ανάδοχοι. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να μάθει περισσότερα για το θεσμό της αναδοχής στην πλατφόρμα www.paidi.gov.gr, στην οποία έχουμε συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η αποϊδρυματοποίηση, είναι το κύριο ζητούμενο για εμάς. Θέλουμε να βγάλουμε τα παιδιά από ιδρύματα και πλέον, η αναδοχή είναι ο κύριος τρόπος να συμβεί αυτό. Στο νέο Σχέδιο Νόμου, συστήνουμε τα Διαμερίσματα Αυτόνομης Διαβίωσης για εφήβους. Τα διαμερίσματα αυτά, θα βρίσκονται εντός αστικού ιστού και θα προσομοιάζουν σε συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε τα παιδιά να μη βρίσκονται σε ιδρυματικού τύπου δομές. Δημιουργούμε τις συνθήκες με όποιον τρόπο μπορούμε, ώστε να πετύχουμε την αποϊδρυματοποίηση και την ομαλή ένταξη στην κοινωνία και να ανατρέψουμε την κατάσταση που δημιούργησε η αδράνεια της προηγούμενης Κυβέρνησης. Είναι ευθύνη μας, τα παιδιά να μεγαλώνουν με τις καλύτερες συνθήκες. Σε αυτό, μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, Πολιτεία και πολίτες.