Υπάλληλοι σε Διευθύνσεις Μεταφορών  επαρχιακών πόλεων αλλά και δύο ιδιοκτήτες Σχολών Οδηγών περιλαμβάνονται στα άτομα που συνέλαβε η Ελληνική Αστυνομία. Κατηγορούνται πως έβγαζαν διπλώματα αλλά και Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας έναντι αμοιβής χωρίς οι υποψήφιοι να δίνουν εξετάσεις!