Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών

Thanks to Olga DeLawrence for sharing their work on Unsplash.