Το 5ο Διεθνές Street Festival Πάτρας | ArtWalk 5 τίμησε την Μελίνα Μερκούρη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή της. Η γιγαντιαία τοιχογραφία πάνω σε μια 5όροφη πολυκατοικία,  απεικονίζει την Μελίνα Μερκούρη, κρατώντας στο χέρι ένα αναμμένο τσιγάρο, με τους τίτλους  των ταινιών «Στέλλα» και «Ποτέ την Κυριακή», καθώς και τα «Παιδιά του Πειραιά»

Η Art in Progress είναι ένας Μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αντικείμενο τον πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 17 Ιουλίου του 2011 στο πρωτοδικείο Πατρών και δραστηριοποιείται στην Πάτρα.
Επικεντρώνεται στην διοργάνωση εικαστικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων με κυρίαρχο στόχο την επαφή του πατρινού πληθυσμού με τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία καθώς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την πολιτιστική – πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης.
Μέσω των εθνικών και διεθνών συνεργασιών της, την εμπιστοσύνη της στην κοινωνία των πολιτών, την συμμετοχή και ενεργοποίηση των ενεργών πολιτών η Art in Progress έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις σημαντικότερες σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις στην Πάτρα, να διοργανώσει περισσότερα από 150 καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης καθώς προσβλέπει και στην ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου. Αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της αποτελούν κυρίως οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επιμόρφωση των παιδιών, την συμμετοχή των νέων, του συνόλου των πολιτών χωρίς διακρίσεις καθώς και με ιδιαίτερη ευαισθησία εργάζεται στην ενσωμάτωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης.

Δείτε τις φωτογραφίες:

5113854