Εγκρίνουμε τη λειτουργία Ατομικού Ερανικού Τραπεζικού Λογαριασμού με
αριθμό 0026.0260.840101956591 που έχει ανοιχθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
(υποκατάστημα 0260 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) στο όνομα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη νοσηλεία, θεραπεία και
αποκατάσταση της υγείας του παιδιού του, Τριανταφυλλάκη Αναστασία του Ηλία, σε
Νοσοκομείο ή Κέντρο Αποθεραπείας / Αποκατάστασης του εξωτερικού.

Ονομα Δικαιούχου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
IBAN: GR0202602600000840101956591
BIC: ERBKGRAAXXX