Οι αιτήσεις- δηλώσεις αναπληρωτών υποβάλλονται από σήμερα  Πέμπτη 13 Αυγούστου μέχρι και 18 Αυγούστου.

Καλή επιτυχία σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α?inline=true

Thanks to Element5 Digital for sharing their work on Unsplash.