Στήριξη 120 εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο, με έκδοση warrants και αύξηση κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει το σχέδιο που έχει σταλθεί για έγκριση στις Βρυξέλλες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες που αφορούν στην έγκριση από τις Βρυξέλλες του σχεδίου οικονομικής στήριξης της AegeanΑΡΑΙΓ -7,82% Air Lines από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το σχέδιο, για το οποίο έγραψε πρώτη η Καθημερινή, προβλέπει τη στήριξη με 120 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο με τη μορφή αποζημίωσης για την περίοδο των lockdowns καθώς και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 60 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων.

Το Δημόσιο από την πλευρά του θα λάβει warrants, δηλαδή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές της εταιρείας στο μέλλον σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή στην οποία θα διαπραγματεύεται η μετοχή. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα οριστικοποιηθούν εφόσον ληφθούν και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις Βρυξέλλες.

Δεδομένου ότι από τον περασμένο Μάρτιο, οπότε η πανδημία εκδηλώθηκε στην Ελλάδα, η πτώση των αφίξεων έχει αγγίξει το 95%, οδηγώντας σε υψηλές ζημιές την αεροπορική εταιρεία, η κρατική βοήθεια έρχεται να καλύψει ένα τμήμα των απωλειών της.

Επισημαίνεται ότι κατά τους εννέα μήνες του 2020, η Αegean «έκαψε»« κεφάλαια 160 εκατ. ευρώ, από τα οποία 65 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Επίσης ο όμιλος, τον Αύγουστο του 2020, υπέγραψε ενδεικτικό σύμφωνο όρων (Indicative Term Sheet) με τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες για τη χορήγηση Ομολογιακού Δανείου ποσού 150 εκατ., διάρκειας 5 ετών, κάνοντας χρήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Επιπλέον, υπέγραψε ενδεικτικό σύμφωνο όρων (Indicative Term Sheet) με τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες για τη μετατροπή της υπάρχουσας γραμμής κεφαλαίου κίνησης ύψους 120 εκατ. σε κοινοπρακτικό δάνειο σε μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (Syndicated Revolving Credit Facility), συνολικού ποσού 120 εκατ., λήξης τον Σεπτέμβριο 2022. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 92 εκατ.

Τέλος, μια σειρά αεροπορικών εταιρειών της ΕΕ έχουν λάβει κρατική βοήθεια, μετά από σχετικές εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: euro2day.gr