Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου. (Τριταία, Αχαΐας)

54 Ο Νέρων ανεβαίνει στο ρωμαϊκό θρόνο. Η Αγριππίνα δηλητηριάζει τον άνδρα της τον Κλαύδιο A', κάνοντας με