Ο διαρκής αγώνας της Γυναίκας στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Υπογράφουν οι κ.κ.: Μαρία Ντάμπου, Πολιτική Επιστήμων Δ.Π.Θ. / Π.Μ.Σ. Διεθνών, Ευρωπαϊκών Σπουδών και