Η Ρία Τσίγα, social media και digital marketing specialist, μιλά στον Μαρκόπουλο Χ. Θωμά και το Dum.

Mε καταγωγή και οικογενειακά ερείσματα από Αρτα και Κρήτη. Με σπουδές και ενασχόληση πάνω στο